Dyspozytor Transportu-Spedytor Rzezawa, Polska

HRC/2103/0066PLPrzemysłowa 26, 32-765 Rzezawa16.03.2021

Gastamo Job Service

+48 14 635 15 09rekrutacja@gastamo.pl

Firma G2 Transport poszukuje do pracy osób na stanowisko Dyspozytor Transportu – Spedytor

Numer referencyjny:

HRC/2103/0066PL

Miejsce pracy:

Przemysłowa 26, 32-765 Rzezawa

Data rozpoczęcia pracy:

01.05.2021

Wymagania:

  •  min 6-miesięczne doświadczenie na stanowisku spedytora
  •  komunikatywność
  •  znajomość obsługi komputera
  •  dobra organizacja pracy, samodzielność

Oferujemy:

  •  umowę o pracę z polskim pracodawcą, na polskich warunkach
  •  WYNAGRODZENIE: 2800 zł brutto + prowizja
  •  przewidziane dodatki do wynagrodzenie (premie)
  •  wsparcie naszych konsultantów w koordynowaniu zatrudnienia

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Gastamo Job Service z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 33-37, 33-100. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: rodo@gastamo.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonej rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.