Technolog, Kierownik produkcji, Niedomice, Polska

HRC/2304/0099PLNiedomice28.04.2023

Gastamo Job Service

+48146351520info@gastamo.pl

Firma Artman poszukuje pracowników na stanowisko Technolog, Kierownik produkcji

Numer referencyjny:

HRC/2304/0099PL

Miejsce pracy:

Niedomice

Data rozpoczęcia pracy:

01.06.2023

Wymagania:

  • Doświadczenie w firmie produkcyjnej 3 lata
  • Znajomość procesów technologicznych
  • Praktyczna znajomość prawa żywnościowego
  • Dobra znajomość MS Office

Oferujemy:

  •  umowę o pracę lub umowę o współpracę z polskim pracodawcą, na polskich warunkach
  • WYNAGRODZENIE: 5000-6000 zł netto
  • wsparcie naszych konsultantów w koordynowaniu zatrudnienia

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Gastamo Job Service z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 33-37, 33-100. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: rodo@gastamo.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonej rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.