W branży produkcyjnej, a także w wielu innych sektorach poszukiwani są operatorzy wózków widłowych. Zapotrzebowanie na tego typu pracowników cały czas jest spore – zarówno w kraju, jak i za granica. Gdzie więc warto szukać takiego zatrudnienia?

Wspomniana maszyna wykorzystywana jest wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba składowania lub przeładowywania towarów. Ich rodzaj może być naprawdę różny, nie ma to większego znaczenia. Choć wydawać się może, że obsługa wózka jest łatwa i poradzi sobie z nią każdy, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Zwłaszcza że w zakładach wykorzystywane są wózki różnych rodzajów. Wymienić można między innymi wózki unoszące, jezdniowe podnośnikowe, naładowne, ciągnikowe czy też zdalnie sterowane. Wszystko to sprawia, że muszą być obsługiwane przez specjalistów.

Jakie wymagania musi spełniać operator wózków widłowych?

Przed przejściem do procedury poszukiwania zatrudnienia na omawianym stanowisku, warto zastanowić się, jakie wymagania trzeba spełnić, by okazała się ona skuteczna.

  • Wiek – musi być to oczywiście osoba pełnoletnia.
  • Wykształcenie – w tym przypadku wymagania nie są specjalnie restrykcyjne. Pracodawcy wymagają przeważnie od kandydatów dysponowania przynajmniej wykształceniem podstawowym.
  • Zaświadczenia – najważniejsze jest zaświadczenie lekarskie, które wskazuje na brak jakichkolwiek przeciwskazań do wykonywania tego zawodu.
  • Umiejętności – od operatorów wózków widłowych wymaga się pełnej sprawności psychoruchowej, zdolności do szybkiej reakcji, radzenia sobie ze stresem, ale także dobrego wzroku i słuchu, zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki, w jakich często przebiega praca w magazynach i halach produkcyjnych.
  • Uprawnienia – najważniejszym kryterium jest oczywiście ukończenie odpowiedniego kursu na operatora wózka widłowego. Należy pamiętać, że są one dzielone na dwa typy. Pierwszy dotyczy uprawnień zakładowych, które dotyczą konkretnego miejsca pracy. Są wystawiane przez pracodawcę i obowiązują tylko w jednym zakładzie.

Drugi typ dotycz natomiast tak zwanych uprawnień UDT, które są oznaczane certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego. Obowiązują one w całym kraju i przez całe życie. Otrzymanie ich jest możliwe po zdaniu egzaminu państwowego.

Gdzie szukać pracy?

Jak już zostało wspomniane, wózki widłowe są wykorzystywane w wielu miejscach, dlatego osoby z odpowiednimi kursami nie powinny mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Warto zainteresować się przede wszystkim zakładami przemysłowymi, w których przeładunek realizowany jest cały czas. To samo tyczy się różnego rodzaju magazynów, a także dużych centrów dystrybucyjnych firm handlowych i przewozowych.


To jednak nie wszystko, ponieważ operatorzy wózków widłowych często są poszukiwaniu także w portach i fabrykach – zarówno w tych niewielkich, jak i dużych. Co ważne, uprawnienia UDT pozwolą nam znaleźć zatrudnienie także za granicą. Wystarczy je tylko przetłumaczyć. W jakich krajach warto szukać pracy? Wymienić należy przede wszystkim Niemcy i Holandię. Są to bardzo popularne kierunki wśród naszych rodaków, głównie ze względu na dobre zarobki. Pracę na stanowisku operatora wózka widłowego znaleźć można także we Francji, Hiszpanii i w wielu innych krajach Unii Europejskiej.

Bardzo pomocy w poszukiwaniu ofert pracy okaże się EURES, czyli Europejski Portal Mobilności Zawodowej, który zrzesza instytucje działające w UE i krajach współpracujących. Poza ofertami, znajdują się tam także bardzo przydatne rady na temat sposobów poszukiwania pracy w Unii, a także specyfiki rynków poszczególnych państw.

Operator wózków widłowych – obowiązki i wynagrodzenie

Choć zakres zadań na tym stanowisku niektórym może wydać się oczywisty, warto pokrótce wypisać te najważniejsze. Mowa tu przede wszystkim o załadunki i rozładunku wszelkich towarów znajdujących się na zakładzie. W wielu przypadkach są one umieszczane bezpośrednio w samochodzie dostawczym, o czym również trzeba pamiętać.

Do tego dochodzą również obowiązki związane z transportowaniem towarów z miejsca na miejsce, prace magazynowa, a także zajmowanie się sprzętem, czyli wózkiem widłowym. Operator musi regularnie sprawdzać jego stan techniczny, a także naprawiać ewentualne usterki, które powstaną w trakcie pracy. Wielu pracodawców wymaga również prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, skupiającej się między innymi na wydawanych towarach.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie, jest ono zależne od wielkości i rodzaju zakładu, a także branży, w jakiej on działa. Przyjmuje się jednak, że operatorzy wózków mogą liczyć na średnio 3000 złotych brutto. Do tego dojść mogą również premie, a także przyszłe ewentualne podwyżki. Tego typu praca może okazać się bardzo atrakcyjna dla wielu osób, zwłaszcza że zdobycie uprawnień UDT pozwala na szukanie zatrudnienia także w innych krajach Unii Europejskiej.