Specjaliści z branży monterskiej są wręcz rozchwytywani na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Firmy budowlane wykazują bowiem duże zapotrzebowanie na wykonywane przez nich usługi. Czy jednak jest to opłacalne zajęcie? Ile zarabiają monterzy w Polsce, a ile w Niemczech?

Czy opłaca się być monterem w Polsce?

To, jak wysokie będzie wynagrodzenie montera w Polsce, w dużej mierze zależy od specjalizacji i stażu pracy. Oczywistym jest, że im dłużej pracujemy w danym zawodzie, a tym samym im większe mamy doświadczenie, tym na atrakcyjniejsze zarobki możemy liczyć. Jak jednak kształtują się wynagrodzenia w Polsce w poszczególnych specjalizacjach monterskich?

Minimalna stawka godzinowa w Polsce wynosi 14,70 złotych brutto, jednak monterom zwykle udaje się wynegocjować wyższe wynagrodzenie, np. monter płyt gipsowo-kartonowych zarabia średnio 16 złotych brutto na godzinę. To nieco powyżej 2500 złotych brutto na miesiąc. Na podobnym pułapie kształtują się zarobki monterów instalacji elektrycznych, przy czym w zawodzie tym liczy się przede wszystkim staż pracy. Doświadczeni elektrycy mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające 3500 złotych brutto na miesiąc.

Z kolei monterzy rusztowań zarabiają średnio 2800 złotych brutto. Również i w tym zawodzie staż pracy ma istotne znaczenie. Pensja doświadczonych pracowników nierzadko przekracza 4000 złotych brutto. Jeszcze wyższym wynagrodzeniem mogą pochwalić się monterzy turbin wiatrowych. Z uwagi na ścisłą specjalizację i trudne warunki pracy osoby zatrudnione na tym stanowisku zarabiają ponad 10 000 złotych brutto na miesiąc. Jest to bardzo atrakcyjna kwota.

Analizując zarobki monterów, warto mieć na uwadze przede wszystkim to, że są to wartości uśrednione. W statystykach uwzględniono więc wynagrodzenia zarówno pracowników niższego szczebla, jak i monterów zajmujących stanowiska kierownicze. Pamiętać należy także o odliczeniu podatków. Dopiero wówczas otrzymamy kwotę netto, czyli tę, którą monter otrzymuje „na rękę”.

Jak zarabiają monterzy w Niemczech?

Niemiecki rynek pracy ma wiele do zaoferowania. Nawet za wykonywanie najprostszych prac możemy otrzymać atrakcyjne wynagrodzenie, o ile mamy fach w ręku i dobrze wywiązujemy się z powierzonych nam obowiązków. Nic więc dziwnego, że wielu monterów z Polski decyduje się na wyjazd do naszego zachodniego sąsiada, gdzie może liczyć nawet na trzykrotnie wyższe zarobki niż w ojczystym kraju. Jak więc kształtują się wynagrodzenia w branży monterskiej w Niemczech?

Wiele zależy od specjalizacji. Monterzy mebli oraz monterzy instalacji elektrycznych zarabiają miesięcznie średnio 2500 euro brutto. Na jeszcze większe wynagrodzenie mogą liczyć monterzy konstrukcji stalowych oraz monterzy rusztowań. Wynosi ono średnio około 3000 euro brutto. Na podobne zarobki mogą liczyć monterzy klimatyzacji.

Co więcej, niemieccy pracodawcy często zapewniają zakwaterowanie, transport do miejsca pracy oraz odzież roboczą i sprzęt. Możemy również liczyć na dodatki pieniężne, tzw. diety. Jednak są one wypłacane zazwyczaj tym pracownikom, którzy legitymują się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w zawodzie. Warto więc przed wyjazdem do Niemiec, nostryfikować swój dyplom. Wówczas nie będziemy mieć żadnych problemów z potwierdzeniem naszych umiejętności, co pozwoli nam wynegocjować lepsze warunki płacowe.

Jeżeli zależy nam na atrakcyjnych zarobkach, warto dokształcić się w Niemczech. Po uzyskaniu świadectwa czeladniczego możemy liczyć na prawie 16 euro brutto za godzinę. Gdy zaś zdamy egzamin mistrzowski, stawka rośnie do około 21 euro brutto za godzinę. Pamiętajmy jednak, że monter wyjeżdżający z Polski do Niemiec na początku swej ścieżki zawodowej będzie najprawdopodobniej zarabiał najniższą krajową. Czyli ile?

Wiele zależy od zajmowanego stanowiska oraz regionu, w którym pracownik znajdzie zatrudnienie. W landach zachodnich monter zatrudniony przy pracach pomocniczych otrzyma 12,20 euro brutto za godzinę, zaś monter zatrudniony jako robotnik wykwalifikowany – 15,20 euro brutto za godzinę. W landach wschodnich stawki te są niższe o kilkadziesiąt eurocentów.

Na jeszcze wyższe zarobki mogą liczyć monterzy, którzy zatrudnią się w przedsiębiorstwie budowlanym zrzeszonym w organizacjach branżowych. Wówczas obejmując stanowisko robotnika wykwalifikowanego, otrzymają oni 19,51 euro brutto za godzinę w landach zachodnich, a we wschodnich – 18,15 euro brutto za godzinę.

Zapotrzebowanie na monterów rośnie zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Coraz trudniej jednak znaleźć odpowiednio wykwalifikowanego pracownika z fachem w ręku. Atrakcyjne wynagrodzenie i dobre warunki pracy za naszą zachodnią granicą sprawiają, że coraz więcej specjalistów budowlanych decyduje się wyemigrować do Niemiec.

Podejmując decyzję o wyjeździe, uwzględnić należy nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale również zawiłość systemu podatkowego oraz koszty życia. Dopiero wówczas będziemy mogli określić opłacalność całego przedsięwzięcia. Pamiętajmy także o tym, że specjaliści w branży monterskiej mogą dobrze zarabiać zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, zwłaszcza jeśli mogą pochwalić się określonym stażem pracy.