Z roku na rok coraz więcej pracodawców z Niemiec zatrudnia do pracy Polaków. Przesądzają o tym ich wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. Nie bez znaczenia jest również to, jak podchodzą do powierzonych im zadań. Są sumienni i rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Przedstawicieli jakich zawodów najczęściej poszukują niemieckie firmy? Komu łatwiej znaleźć pracę za Odrą?

Jakich pracowników potrzebują niemieccy pracodawcy?

Niemcy należały do tych krajów Unii Europejskiej, w których procedura uzyskania pozwolenia na pracę była nader skomplikowana. Jednak wraz z nadejściem 1 maja 2011 roku przepisy te zostały zliberalizowane – żeby legalnie się zatrudnić, Polacy nie potrzebują pozwoleń. Co więcej, niemiecki rząd przyjął ustawodawstwo, które zabrania jakiejkolwiek dyskryminacji pracownika ze względu na narodowość, co dotyczy także stawek za wynagrodzenie.

Nie dziwi zatem fakt, że tak wielu Polaków zgłasza zainteresowanie podjęciem pracy w Niemczech, gdzie liczyć może nie tylko na równe traktowanie, ale i wysokie zarobki oraz szerokie perspektywy rozwoju. Nie każdy jednak Polak, który szuka zatrudnienia za Odrą, znajdzie pracę. Wciąż największą szansę na zdobycie posady w Niemczech mają wysokiej klasy specjaliści i osoby z biegłą znajomością języka niemieckiego. Oto lista profesji, które na niemieckim rynku cieszą się szczególnym upodobaniem.

Opiekun/opiekunka osób starszych

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa to problem, który dotyczy wielu krajów wysoko rozwiniętych. Nie ominął on także Niemiec. W związku ze zwiększającą się liczbą seniorów, na niemieckim rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na opiekunki i opiekunów osób starszych.

Żeby starać się o tę posadę, nie potrzeba wykształcenia medycznego. O wiele bardziej liczą się predyspozycje psychiczne, takie jak empatia, cierpliwość, życzliwość, odporność na stres oraz pogodne usposobienie. Ogromnym atutem jest także doświadczenie w opiece nad seniorami oraz znajomość języka niemieckiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

Pomimo że posiadanie wykształcenia medycznego nie jest koniecznością, największą szansę na zatrudnienie w Niemczech w roli opiekuna medycznego mają pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz profesjonalni opiekunowie medyczni.

Przedstawiciele zawodów medycznych

Pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy medyczni mogą zatrudnić się w Niemczech nie tylko do opieki nad osobami starszymi, ale i w szpitalach. Wiele niemieckich placówek medycznych zgłasza bowiem zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny. W tym przypadku oprócz odpowiednio udokumentowanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego koniecznością jest biegłe posługiwanie się językiem niemieckim.

Niemieckie szpitale chętnie przyjmą do pracy także lekarzy. Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów medycznych za granicą muszą jednak uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza w Niemczech, by zatrudnić się w szpitalu za Odrą. Jeżeli dokument zostanie uznany za równoważny z jego niemieckim odpowiednikiem, lekarz może rozpocząć pracę. Od kandydata wymaga się również biegłej znajomości języka niemieckiego.

Wykwalifikowani fachowcy budowlani

Boom mieszkaniowy, jaki da się obecnie zaobserwować w Niemczech, sprawia, że praktycznie każdy fachowiec, który zajmuje się pracami budowlanymi i wykończeniowymi oraz ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jest w stanie znaleźć u naszych zachodnich sąsiadów zatrudnienie, nawet nie znając dobrze języka niemieckiego.

Na liście najbardziej poszukiwanych fachowców budowlanych znajdują się m.in. elektrycy, ślusarze, malarze, stolarze, spawacze oraz specjaliści od obsługi maszyn do cyfrowej obróbki CNC. Przedstawiciele tych zawodów nie mogą narzekać na brak atrakcyjnych ofert.

MINT, czyli matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze i technika

Przedstawiciele zawodów z tych dziedzin również mają duże szanse na znalezienie zatrudnienia w Niemczech, zwłaszcza w sektorze prywatnym, w dużych korporacjach. Żeby jednak tak się stało, muszą posiadać dyplom ukończenia uczelni wyższej oraz biegle posługiwać się językiem angielskim lub niemieckim, a najlepiej obydwoma. Na ich korzyść przemawiać będą również zdobyte – czy to na studiach, czy to w pracy – osiągnięcia.

Inżynierowie

Niemieckie budownictwo i przemysł dynamicznie się rozwijają, rok rocznie zgłaszając zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel, w tym zwłaszcza inżynierów. Szczególnym wzięciem na rynku cieszą się inżynierowie, którzy swój tytuł zdobyli w dziedzinach, takich jak budowa maszyn i pojazdów, informatyka (w tym zwłaszcza programowanie), telekomunikacja, elektrotechnika oraz technika budowlana.

Żeby podjąć pracę w Niemczech, polscy inżynierowie najczęściej muszą udokumentować swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także wykazać się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego. Czasem wystarcza umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Innym razem trzeba znać oba języki.

Polscy pracownicy cenią niemieckich pracodawców za dobre warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwości rozwoju. Ci zaś chętnie zatrudniają Polaków ze względu na ich wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz sumienne i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych im obowiązków. Niemiecko-polska współpraca jest zatem źródłem obopólnych korzyści.

W Gastamo dobrze o tym wiemy. Dlatego dla naszych klientów z Niemiec i Austrii znajdujemy jak najlepszych pracowników z Polski. Starannie selekcjonujemy kandydatów, biorąc pod uwagę nie tylko stawiane przed nimi wymagania, ale i dopasowanie do organizacji. Na bieżąco aktualizujemy bazę pracowników, tak aby wyeliminować ryzyko niewłaściwego doboru pracowników. Dzięki temu możemy także szybko odpowiadać na zmieniające się potrzeby naszych klientów. Ci zaś mogą skupić się na rozwoju biznesu, a nie żmudnych poszukiwaniach właściwego personelu.