Najlepszym sposobem na przyuczenie się do wybranego zawodu, a także zdobycie cennego doświadczenia, jest uczestnictwo w stażach i praktykach. Gwarantują one bowiem wiele korzyści, nie tylko tych finansowych. Jeszcze więcej można zyskać wyjeżdżając za granicę.

W szkołach, na uczelniach, a także w mediach wiele mówi się o zagranicznych stażach i praktykach, które mają być szansą dla młodych ludzi na poznanie świata i zdobycie doświadczenia. Sporo osób jednak obawia się wyjazdu, niesłusznie uważając, iż ich to przerośnie lub zostaną źle potraktowani w obcym kraju. Tak się jednak składa, że tego typu obawy są zazwyczaj nieuzasadnione, a zagraniczne staże i praktyk gwarantują mnóstwo korzyści. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze powody, dla których warto zainteresować się takim wyjazdem.

Lepsza znajomość języka obcego

Na początek najważniejsza pośrednia korzyść zdobywania doświadczenia zawodowego w ten sposób. Nie ma bowiem lepszej metody na szlifowanie języka od życia w kraju, w którym ludzie się nim posługują. Zwykłe rozmowy w sklepie, na poczcie czy też z pracodawcą zagwarantują lepsze efekty niż jakiekolwiek kursy i szkolenia. Pozwalają one bowiem w końcu uczyć się języka poprzez praktykę. Różnego rodzaju sformułowania i pojedyncze słowa same wchodzą do głowy i po pewnym czasie ich używanie staje się jak najbardziej naturalne. W ten sposób człowiek buduje również pewność siebie, dzięki czemu przestaje obawiać się rozmawiania w języku obcym.

Co najważniejsze, tak rozumiana nauka jest realizowana zupełnie za darmo. Może bowiem odbywać się wszędzie – nawet na ulicy. Postępy okażą się zaskakujące.

Zdobywanie międzynarodowego doświadczenia

Każdy powinien zdać sobie sprawę z tego, iż w procesie rekrutacyjnym ważniejsze od ukończonych szkół i kursów jest doświadczenie, zdobywane w kolejnych miejscach pracy u różnych pracodawców. Zagraniczne „wpisy” w CV na polskim rynku są bardzo korzystne, podnoszą bowiem atrakcyjność w kandydata w oczach pracodawcy.

Oczywiście to samo tyczy się również szukania pracy za granicą. Jeśli po stażu planujemy pozostać w tym kraju, wzmianka o nim w CV potwierdzi, że znamy już nie tylko branżę, ale również rynek, na którym chcemy się utrzymać. Zagraniczne praktyki i staże pozwalają również zdobyć wiele nowych kontaktów i partnerów handlowych, co okaże się przydatne także w przypadku zakładania własnego biznesu.

Zdobywanie przydatnej wiedzy

Zagraniczny wyjazd to doskonała okazja do tego, aby dowiedzieć się wiele o tym, jak firmy radzą sobie na rynku i jakie stosują rozwiązania. Pozwoli to nam stać się lepszym pracownikiem, ale również przenieść pomysły na krajowy rynek lub do własnego biznesu.

Podobnie jak przy każdym stażu bądź praktyce, podstawową korzyścią jest możliwość zdobycia nowych umiejętności i lepszego poznania branży. W wielu przypadkach jest to także okazja, aby nauczyć się obsługi sprzętu, do którego polskie firmy nie mają dostępu.

Możliwość podróżowania

Na praktyki i staże zagraniczne warto patrzeć nie tylko przez pryzmat rozwoju zawodowego, ale również jako szansa na zwiedzanie świata. I to w dodatku po znacznie niższych kosztach. Firmy zapraszające nas do siebie często opłacają przejazd i nocleg, dzięki czemu po pracy możemy skupić się na poznawaniu nowych miejsc.

U wielu osób właśnie w taki sposób zrodziła się miłość do konkretnego kraju, dzięki której postanowiły nie tylko kontynuować tam swoją karierę zawodową, ale nawet osiedlić się i założyć rodzinę. Jeśli nawet nie takie są Wasze cele, każdy wyjazd okaże się niezwykle wartościowy ze względu turystycznych.

Poznawanie nowych ludzi

Kilkumiesięczna praca w zagranicznej firmie to także doskonała okazja do tego, aby stworzyć lub poszerzyć swoją sieć kontaktów. Okaże się ona pomocna w przypadku chęci kontynuowania pracy w tym kraju, a także wówczas, gdy postanowimy założyć własną działalność. Kontakty w biznesie nigdy nie są bezwartościowe, nawet jeśli na chwilę obecność wydają się mieć małą wartość. Kto wie, co przyniesie przyszłość.

Oczywiście mowa jest nie tylko o kontaktach stricte biznesowych. Zagraniczne wyjazdy to również okazja, by poznać nowych przyjaciół, a nawet miłość.

Jak starać się o zagraniczne staże i praktyki?

Instytucje edukacyjne, biznesowe i rządowe często realizują programy, które mają umożliwić młodym ludziom wyjazd i podjęcie pracy w znanych firmach w Europie lub na innych kontynentach. Jeśli jednak nie macie do nich dostępu, warto spróbować nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcą i wysłać mu swoje CV. Firmy często same zachęcają osoby chcące zdobyć międzynarodowe doświadczenie, aby te składały aplikacje.

Dobrym miejscem do poszukiwań staży i praktyk może okazać się również Facebook, a dokładnie specjalne grupy, które zrzeszają osoby zainteresowane wyjazdami. Polecić można także portal Linkedln, na którym znaleźć można ciekawe oferty lub zaprezentować swoją osobę pracodawcom. W ten sposób zwiększy się szansa na otrzymanie zaproszenia do wymarzonego kraju.